• image
  • image

Bezoek "Albijn Van den Abeele" tentoonstelling
Artiestenzolders gemeentehuis Latem
Elke weekend tot  2 juni 2019
Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
Ingang via de  Raadzaal


Zaterdag 1 juni om 14 uur: groepsbezoek met gids Ann De Beir in het Gemeentehuis.

Prijs: 8 € leden - 10 € niet-leden.

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

De tentoonstelling belicht Albijn “Binus” Van den Abeele als kunstenaar en als belangrijk figuur in het kunsthistorisch verleden van de gemeente. 

Er wordt aandacht besteed aan de tijdgenoten van Binus en aan zijn nageslacht, o.m. aan zijn kleinzoon Raf Van den Abeele, voormalig burgemeester die 60 jaar geleden medeoprichter was van de Latemse Kunstkring.  Hugo Van den Abeele, verdient ook onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.De tentoonstelling toont een 25-tal schilderijen en schetsen uit diverse periodes, portretten en schilderijen van tijdgenoten en archiefdocumenten uit privécollecties en uit het familiearchief.

De 60ste verjaardag van de Latemse Kunstkring krijgt de nodige aandacht. Heemkring Scheldeveld viert zijn 50ste verjaardag met een tentoonstelling in de Oude Brouwerij. Daar is Raf Van den Abeele als stichtend voorzitter de centrale figuur.

Beide tentoonstellingen lopen tot en met 2 juni 2019 en zijn te bezoeken met hetzelfde ticket.


Latem-Deurle: Verleden-Heden
Het verleden schraagt de toekomst
UITGESTELD tot 2020Het oorspronkelijke project “Latem: Heden – Verleden” voorzien voor 2018 wordt ook dit jaar niet weerhouden maar uitgesteld tot 2020. 

Het idee van een brede samenwerking met andere culturele verenigingen in Latem en Deurle wordt behouden: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC. 

De gemeente zal zijn medewerking verlenen.


Het uitstel komt er omdat 2 grote tentoonstellingen in 2019 te zwaar zouden doorwegen. 

Er dient zich gelukkig al een waardig alternatief aan in de Latemse Kluis: de tentoonstelling “De Leie als inspiratiebron” gecureerd door Piet Boyens. En …. wij broeden op nog een ander initiatief … . Wordt vervolgd …