• image
  • image
Kerstdorp Sint-Martens-Latem 2018
zaterdag 15 december van 16 tot 22 uur
zondag 16 december van 14 tot 20 uur 

In de weekend van 15 en 16 december neemt de Latemse Kunstkring deel aan het Kerstdorp. 

We lichten de werking van de Latemse Kunstkring toe die in 2019  zijn zestigste verjaardag viert. In 2019 herdenken we een aantal verjaardagen van figuren en gebeurtenissen die Sint-Martens-Latem gemaakt hebben tot wat het nu is: een parel van een kunstenaarsdorp aan de Leie. 

Kom even langs: we verkopen voor een (héél) zacht prijsje catalogi van eerdere tentoonstellingen en postkaarten uit de “goede oude tijd” die vroeger dienst deden als lidkaart. De moeite waard!

 

Lezing door Davy Verstichelen : Albijn Van den Abeele
Zaterdag 22 december 2018 om 10u30
Raadzaal gemeentehuis

Honderd jaar geleden op 22 december 1918 stierf Albijn - Binus- Van den Abeele, de man met wie het hele verhaal van de Latemse kunst begon. Davy Verstichelen belicht zijn werk dat vaak - onterecht - in de schaduw bleef van de "echte" kunstenaars.

Verloop van de herdenking:  

- om 10u30: bloemenhulde aan het graf van Binus met korte toespraken van de voorzitter en de burgemeester 

- om 11u: lezing.

- receptie aangeboden door de Latemse Kunstkring in de Raadzaal 

Deze activiteit gebeurt in samenwerking met het Gemeentebestuur.

Prijs deelname: leden 8 € ; niet-leden: 10 €.

Inschrijven kan u  hier.


Nieuwjaarsreceptie 2019
Zondag 3 februari 2019
Oude Brouwerij, Dorp, Sint-Martens-Latem

Om het Nieuwe Jaar op gepaste wijze in te zetten verwachten we jullie op de Nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje. 

Onder het uitwisselen van onze beste wensen voor 2019, kunnen we elkaar beter leren kennen. 
Traditiegetrouw zal voorzitter Freddy Bijn ons even doen terugblikken op 2018 en vooral laten vooruitblikken op wat komen zal in 2019.


Een vooruitblik
Voorjaar 2019 -   Albijn Van den Abeele tentoonstelling
Najaar 2019  -  Latem: Verleden - Heden
Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

De Latemse Kunstkring herdenkt in 2019 een aantal verjaardagen van personen en gebeurtenissen die Sint-Martens-Latem gemaakt hebben tot wat het nu is: een parel van een kunstenaarsdorp aan de Leie.
 
Dit doen we met een tentoonstelling rond de figuur van Albijn “Binus” Van den Abeele en met het project “Latem: Verleden – Heden”. Voor beide activiteiten heeft de gemeente steun toegezegd.

Tentoonstelling Albijn Van den Abeele en naamgenoten.
Op zaterdag 6 april 2019 wordt de Albijn van den Abeele tentoonstelling officieel geopend in de Raadzaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni 2019 op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht, zijn invloed op het karakter van onze gemeente.
 
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem, stelde hierover een uitgebreide motivatienota op: “In 2018-2019 willen we graag de ‘dynastie van de Van den Abeeles’ en het 60 jarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken.”
 
Albijn Van den Abeele overleed 100 jaar geleden (
22/12/1918). Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en overleed 10 jaar geleden (21/3/2008). We besteden ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Hugo Van den Abeele, gemeentesecretaris krijgt eveneens onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.

De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten, archiefdocumenten uit o.a. het familiearchief.
 
De Latemse Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019.  Raf Van den Abeele was er één van de stichters van.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter. Deze verjaardag krijgt eveneens de nodige aandacht.
 
Latem: Verleden - Heden 
 Het project “Sint-Martens-Latem: Heden – Verleden” bestaat uit twee luiken.
 
Een eerste luik is een parcours door Latem en Deurle langs tijdelijke infoborden op zorgvuldig gekozen plaatsen waar een reproductie van een oude foto of schilderij dezelfde plek in het verleden weergeeft.
 
Dit project is ingegeven door onze wens tot samenwerking met andere verenigingen in de gemeente: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC. Er kunnen gegidste wandel-  en fietstochten aan gekoppeld worden.
Het parcours wordt officieel “ingewandeld” op 29 juni 2019 en eindigt op 22 september 2019 met de verwijdering van de borden.
 
Een tweede luik is de tentoonstelling “Kunst in Latem – het verleden schraagt de toekomst”. In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen van Latemse historische en hedendaagse schilders, foto’s van Latem, werken van kinderen (tussenkomst LukiArt, schoolgemeenschappen). De tentoonstelling sluit op 29/9/2019, samen met het eerste luik.

De betekenis van Sint-Martens-Latem en Deurle als kunstenaarsdorpen is onvoldoende gekend in het buitenland. De Latemse Kunstkring wil met deze manifestaties bijdragen tot de bekendheid van onze gemeente. Even belangrijk is dat we dit ook doen voor de vele nieuwe ingezetenen en voor de jeugd van onze gemeente.
 
Nu de wereld, in deze “digi-tijd”, ons dorp is geworden mogen wij zeker de schoonheid en de rijkdom van ons eigen dorp niet vergeten.