• image
  • image

“Interbellumkunstenaar Reimond De Beir"
Daguitstap naar Knokk-Heist

Zaterdag 23 maart 2019
10u15: samenkomst Sincfala, Pannenstraat 140,Heist
Vrije lunch
14u15: samenkomst aan Zwarte Huis, Dumortierlaan 8, Knokke


Reimond De Beir, 1917, door Pascal De Beucker

Reimond De Beir (1879-1945)  was niet alleen dokter. Hij was ook een autodidact kunstenaar en werkte zowel met gouache, houtskool als met de pen. Op zijn doktersronde ontmoette hij heel wat Knokkenaars die hij portretteerde. Hij tekende de Zwinstreek met zijn polders, dijken en vee. 

Bovendien was hij een groot kenner en verzamelaar van kunst. Hij had persoonlijke contacten met heel wat kunstenaars zoals de Zwitser François Gos, Rik Wouters, de gebroeders Jespers, Gust De Smet, Constant Permeke…

In 1925 werd de Brugse architect Hoste  door De Beir aangesproken om voor hem een dokterswoning te bouwen. Hoste koos voor radicaal modernisme. Iedereen kent dit gebouw nu als het ‘Zwart Huis’. Tegenwoordig wordt het gebouw aanzien als een parel van het Belgisch Modernisme.

Ten slotte : Raimon De Beir was een sociaal bewogen man die zich inzette voor allerlei goede doelen. Ook als pleitbezorger vanhet gebruik van de Nederlandse taal in Vlaanderen heeft hij zijn sporen verdiend.

Onze gidse is kleindochter Ann De Beir. Een beter geïnformeerde gids bestaat er niet!


“Vlaams Meesterschap, selectie uit privécollectie Nokere”
Gegidst bezoek tentoonstelling
Zaterdag 30 maart om 10 u15
Museum van Deinze en de Leiestreek, Lucien Matthyslaan, Deinze

De Latemse Kunstkring is bijzonder opgetogen met de tentoonstelling Vlaams Meesterschap, selectie uit privécollectie Nokere”. Deze collectie werd immers grotendeels opgebouwd door Jan D'Haese.  Wij zijn blij Jan D’Haese via deze tentoonstelling opnieuw in de herinnering te brengen bij onze leden als eerbetoon aan mede-stichter en voorzitter van de Latemse Kunstkring in het kader van ons 60-jarig jubileum dat we dit jaar vieren.

Toen eind 1959 de toenmalig schepen van cultuur, historicus en kunstkenner Raf Van den Abeele en enkele kunstvrienden besloten dat het rijke kunstverleden van Latem en Deurle bewaard moest blijven voor de toekomstige generaties, was Jan D’Haese één van hen. Hij volgde Raf op als tweede voorzitter en stond vaak in voor de catalogi van de tentoonstellingen die de Latemse Kunstkring  organiseerde.

Hij was een zeer boeiende persoonlijkheid die, naast  tentoonstellingsmaker, kunstcriticus en dichter ook kunstenaar was onder de naam ' Jean Lelièvre'. Naast werk van hem zien we werk van een 50-tal kunstenaars, uit verschillende stromingen, in verschillende technieken zoals olieverf, aquarel, pastel, beelden, keramiek, stripplaat, grafiek, tekeningen en schetsen van o.a. Emile Claus, James Ensor, Panamarenko, Gustave De Smet, Paul Van Gysegem, George Minne, Walter De Buck, José Vermeersch, Achiel Pauwels, Gilbert Declercq, Michel Seuphor, Raoul De Keyser, Emiel Hoorne, Prosper De Troyer, Rik Wouters, Anna De Weert, Edmond Van Dooren, Henri Van Straten, Fred Bervoets, Jacob Smits, Octave Landuyt, Berten Van De Velde, Fons Roggeman, Ronald Ergo, Edgard Tytgat, Jos Verdegem, Oscar Colbrandt, Frans Masereel, Frits Van den Berghe e.a.

 Albijn Van den Abeele tentoonstelling
Artiestenzolder gemeentehuis Sint-Martens-Latem
van 6 april t.e.m. 2 juni 2019


Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Op zaterdag 6 april 2019 wordt de Albijn van den Abeele tentoonstelling officieel geopend in de Raadzaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni 2019 op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht, zijn invloed op het karakter van onze gemeente.
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem, stelde hierover een uitgebreide motivatienota op: “In 2018-2019 willen we graag de ‘dynastie van de Van den Abeeles’ en het 60 jarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken.”
 
Op 22 december 2018 is Albijn Van den Abeele 100 jaar overleden. Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en is dit jaar 10 jaar overleden (21 maart 2008). 
 
We besteden ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Hugo Van den Abeele, gemeentesecretaris krijgt eveneens onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.

De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten, archiefdocumenten uit o.a. het familiearchief.
 
De Latemse Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019.  Raf Van den Abeele was er één van de stichters van.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter. Deze verjaardag krijgt eveneens de nodige aandacht.


 "Kunst in Latem - het verleden schraagt de toekomst"
31 augustus t.e.m. 22 september 2019
Raadzaal gemeentehuisHet oorspronkelijke project “Latem: Heden – Verleden” werd ingegeven door de wens van de Latemse Kunstkring om tot meer samenwerking te komen met de andere culturele verenigingen: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC.

Wij vonden dit een goede gelegenheid om mensen samen te brengen.
Door omstandigheden kon dit project niet doorgaan. 


De Latemse Kunstkring besliste – in samenspraak met de gemeente – om dit jaar toch nog een deel ervan te realiseren met de tentoonstelling “Kunst in Latem – het verleden schraagt de toekomst” (van 31/08 t.e.m. 22/09).

In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen van Latemse historische schilders die dorpsgezichten voorstellen van Latem en Deurle uit die tijd. Deze werken worden geconfronteerd met foto’s van dezelfde plaatsen anno 2019.

De betekenis van Sint-Martens-Latem en Deurle als kunstenaarsdorpen is onvoldoende gekend. 

De Latemse Kunstkring wil bijdragen tot ruimere bekendheid van onze gemeente buiten de gemeentegrenzen, maar ook, en niet in het minst, bij onze vele nieuwe ingezetenen en onze jeugd.