• image
  • image

Lezing   ‘Anders gaan leven in Latem, 19de – midden 20ste eeuw’ 
door Prof. dr. Christophe Verbruggen.

Donderdag 14 maart 2019 om 19u30 
De Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, Deurle


Christophe Verbruggen : “Schrijverschap in de belle époque, sociaal culturele geschiedenis”, Academia Press, 2015


In de Europese belle époque lijkt aan de oppervlakte sociaal en economisch veel mogelijk, maar toch heerst cultureel onbehagen. 

Dit was de perfecte voedingsbodem voor allerlei sociaal-culturele hervormingsbewegingen die ook in Latem het culturele leven mee bepaalden tot diep in de twintigste eeuw. 

Van Latemse Tolstojanen omstreeks 1900 tot de oprichting van Lima in de jaren 1950: een verhaal met vertakkingen in binnen- en buitenland.Prof. dr. Christophe Verbruggen leidt het Ghent Centre for Digital Humanities en is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Sociale Geschiedenis na 1750 (UGent). 

Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van intellectuelen en culturele mobiliteit in de 19de en 20ste eeuw.

 Voorwaar, het gaat een razend interessante lezing worden!


Albijn Van den Abeele tentoonstelling
Artiestenzolder gemeentehuis Sint-Martens-Latem
van 6 april t.e.m. 2 juni 2019


Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Op zaterdag 6 april 2019 wordt de Albijn van den Abeele tentoonstelling officieel geopend in de Raadzaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni 2019 op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht, zijn invloed op het karakter van onze gemeente.
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem, stelde hierover een uitgebreide motivatienota op: “In 2018-2019 willen we graag de ‘dynastie van de Van den Abeeles’ en het 60 jarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken.”
 
Op 22 december 2018 is Albijn Van den Abeele 100 jaar overleden. Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en is dit jaar 10 jaar overleden (21 maart 2008). 
 
We besteden ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Hugo Van den Abeele, gemeentesecretaris krijgt eveneens onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.

De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten, archiefdocumenten uit o.a. het familiearchief.
 
De Latemse Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019.  Raf Van den Abeele was er één van de stichters van.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter. Deze verjaardag krijgt eveneens de nodige aandacht.


 "Kunst in Latem - het verleden schraagt de toekomst"
31 augustus t.e.m. 22 september 2019
Raadzaal gemeentehuisHet oorspronkelijke project “Latem: Heden – Verleden” werd ingegeven door de wens van de Latemse Kunstkring om tot meer samenwerking te komen met de andere culturele verenigingen: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC.

Wij vonden dit een goede gelegenheid om mensen samen te brengen.
Door omstandigheden kon dit project niet doorgaan. 


De Latemse Kunstkring besliste – in samenspraak met de gemeente – om dit jaar toch nog een deel ervan te realiseren met de tentoonstelling “Kunst in Latem – het verleden schraagt de toekomst” (van 31/08 t.e.m. 22/09).

In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen van Latemse historische schilders die dorpsgezichten voorstellen van Latem en Deurle uit die tijd. Deze werken worden geconfronteerd met foto’s van dezelfde plaatsen anno 2019.

De betekenis van Sint-Martens-Latem en Deurle als kunstenaarsdorpen is onvoldoende gekend. 

De Latemse Kunstkring wil bijdragen tot ruimere bekendheid van onze gemeente buiten de gemeentegrenzen, maar ook, en niet in het minst, bij onze vele nieuwe ingezetenen en onze jeugd.