• image
  • image

Gegidst bezoek aan de Biënnale van de Schilderkunst  2018
in de 3 deelnemende musea.Zondag 8 juli om 9u50
Inkomhal Museum Dhondt-Dhaenens

Het Museum Dhondt-Dhaenens, het Museum van Deinze en de Leiestreek en het Roger Raveelmuseum werken opnieuw samen om schilderkunst uit de laatste 150 jaar samen te brengen tijdens de zesde Biënnale van de Schilderkunst.   

Deze editie spitst zich toe op het landschap, een genre met een lange historiek maar dat ook vandaag een relevant onderwerp vormt voor hedendaagse kunstenaars in relatie tot onder meer ecologie, politiek en globalisatie. Kunst, moderniteit en de Leiestreek zijn meer dan anderhalve eeuw met elkaar verbonden: van de landschapsschilders uit de negentiende eeuw, de Vlaamse expressionisten en de Nieuwe Visie tot hedendaagse creaties. 


Het bezoek van de Latemse Kunstkring aan de drie expo’s van de Biënnale met gids op zondag 8 juli verloopt als volgt:

Afspraak
om 9.50 uur in de toegangshal van Museum Dhondt-Dhaenens  (Museumlaan 14, Deurle).
Bezoek MDD (met gids):     10.00 - 11.30 uur
Bezoek MUDEL (met gids): 13.45 - 14.45 uur
Bezoek RAVEEL (met gids): 15.15 - 17.00 uur  

Prijs:
25 € (toegang tot de 3 musea + 3 gidsbeurten)

Vervoer en lunch: individueel te regelen
 Een vooruitblik
22 december 2018 - herdenking 100ste sterfdag Albijn Van den Abeele
Voorjaar 2019 -   Albijn Van den Abeele tentoonstelling
Najaar 2019  -  Latem: Verleden - Heden
Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

De Latemse Kunstkring herdenkt in 2019 een aantal verjaardagen van personen en gebeurtenissen die Sint-Martens-Latem gemaakt hebben tot wat het nu is: een parel van een kunstenaarsdorp aan de Leie.
 
Dit doen we met een tentoonstelling rond de figuur van Albijn “Binus” Van den Abeele en met het project “Latem: Verleden – Heden”. Voor beide activiteiten heeft de gemeente steun toegezegd.

Eerst herdenken we nog op gepaste wijze op 22 december van dit jaar de 100ste sterfdag van Albijn Van den Abeele. 
 
Tentoonstelling Albijn Van den Abeele en naamgenoten.
Op zaterdag 6 april 2019 wordt de Albijn van den Abeele tentoonstelling officieel geopend in de Raadzaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni 2019 op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht, zijn invloed op het karakter van onze gemeente.
 
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem, stelde hierover een uitgebreide motivatienota op: “In 2018-2019 willen we graag de ‘dynastie van de Van den Abeeles’ en het 60 jarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken.”
 
Op 22 december 2018 is Albijn Van den Abeele 100 jaar overleden. Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en is dit jaar 10 jaar overleden (21 maart 2008). 
 
We besteden ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Hugo Van den Abeele, gemeentesecretaris krijgt eveneens onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.

De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten, archiefdocumenten uit o.a. het familiearchief.
 
De Latemse Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019.  Raf Van den Abeele was er één van de stichters van.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter. Deze verjaardag krijgt eveneens de nodige aandacht.
 
Latem: Verleden - Heden
 Het project “Sint-Martens-Latem: Heden – Verleden” bestaat uit twee luiken.
 
Een eerste luik is een parcours door Latem en Deurle langs tijdelijke infoborden op zorgvuldig gekozen plaatsen waar een reproductie van een oude foto of schilderij dezelfde plek in het verleden weergeeft.
 
Dit project is ingegeven door onze wens tot samenwerking met andere verenigingen in de gemeente: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC. Er kunnen gegidste wandel-  en fietstochten aan gekoppeld worden.
Het parcours wordt officieel “ingewandeld” op 29 juni 2019 en eindigt op 29 september 2019 met de verwijdering van de borden.
 
Een tweede luik is de tentoonstelling “Kunst in Latem – het verleden schraagt de toekomst”. In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen van Latemse historische en hedendaagse schilders, foto’s van Latem, werken van kinderen (tussenkomst LukiArt, schoolgemeenschappen). De tentoonstelling sluit op 29/9/2019, samen met het eerste luik.

De betekenis van Sint-Martens-Latem en Deurle als kunstenaarsdorpen is onvoldoende gekend in het buitenland. De Latemse Kunstkring wil met deze manifestaties bijdragen tot de bekendheid van onze gemeente. Even belangrijk is dat we dit ook doen voor de vele nieuwe ingezetenen en voor de jeugd van onze gemeente.
 
Nu de wereld, in deze “digi-tijd”, ons dorp is geworden mogen wij zeker de schoonheid en de rijkdom van ons eigen dorp niet vergeten.
 
Wordt vervolgd …..

Freddy Bijn namens het hele LKK-team