• image
  • image
Lezing   ‘Dr. Adriaan Martens en Henry van de Velde – Geneeskunst aan de Leie’
door architect Benoît Vandeputte.

Donderdag 27 september 2018 om 19u30
Oude Brouwerij, Dorp 24, Sint-Martens-Latem


Adriaan Martens en Henry van de Velde
In zijn boek ‘Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie’ (Stichting Kunstboek, 2018) vertelt architect Benoît Vandeputte het verhaal van Adriaan Martens en zijn connectie met de architect Henry van de Velde, die voor hem twee merkwaardige gebouwen langs de Emiel Clauslaan in Astene ontwierp: de Polikliniek voor Inwendige Ziekten (1934) en Villa Landing (1935).

Hij reconstrueerde het verhaal aan de hand van brieven, getuigenissen, historisch archiefmateriaal en een grondige analyse van de twee gebouwen die van de Velde voor Martens ontwierp.

Tijdens deze lezing gaat Benoît Vandeputte na een korte introductie van de hoofdpersonages dieper in op het architecturale erfgoed en de kunstcollectie van Dr. Martens met talrijke Latemse meesters.    


Na de lezing is er tijd voor een glaasje en voor een gezellige babbel.
 
Prijs deelname: 8 €

Inschrijven kan u hier.

Gegidst bezoek tentoonstelling “De nieuwe morgen”
Collectie De Bode en Collectie Simon

Zondag 18 november 2018 om 10u30
Mudel - Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 DeinzeNa de schitterende tentoonstelling “Gust De Smet. Stil de tijd” in de Latemse Kluis en de Schaapsstal van het Museum Gevaert-Minne, trekken we naar het Mudel - Museum van Deinze en de Leiestreek voor de tentoonstelling “De nieuwe morgen”. Ann de Beir zal onze gids zijn.  

Curator van de tentoonstelling is Piet Boyens. Hij selecteerde topwerken uit de Belgische kunst tussen 1890 en 1930 waarbij de nadruk ligt op de Collectie De Bode en de Simon Collection. Wij kregen van hem al een introductie op de tentoonstelling. Klik
hier voor zijn volledige tekst.
 

 Via de werken uit bovenvermelde private collecties, aangevuld met enkele topwerken uit het mudel en andere verzamelingen, wordt de Belgische kunstgeschiedenis geschetst in de periode 1890-1930, meer bepaald van het impressionisme over het symbolisme tot het expressionisme.   
  

 
Er zal werk te zien zijn van onder andere: Gustave en Léon De Smet, James Ensor, Floris en Oscar Jespers, Constant Permeke, Leon Spilliaert, Frits Van den Berghe, enz.   

Voor de deelnemers belooft het opnieuw een verrijkend cultureel bad te worden. 

Inschrijven kan u hier.   

Presentatie: Rosemie Cheroutre : Restauratie op en met papier.

Dinsdag 27 november 2018 om 19u30
Oude Brouwerij, Dorp 24 , Sint-Martens-LatemChinees Behang @ Kasteel van Ursel
In haar atelier in Sint-Martens-Latem of ter plaatse restaureert Rosemie Cheroutre historische behangsels en kunstwerken op en met papier. Opdrachten voor papierrestauratie krijgt zij van musea, van galerijen en van particulieren in binnen- en buitenland. Ook overheden doen een beroep op haar. 

Het restaureren of  conserveren van papier is een apart en complex onderdeel van de kunstwereld. Momenteel werkt Rosemie Cheroutre aan een delicate opdracht: restauratie van een 18de eeuws Chinees wandbehang en van een heel mooi vroeg 19de eeuws Westers behang.

Soms doet zij daarbij waardevolle ontdekkingen want sommige parels zitten verborgen achter een of meerdere lagen recenter behang. 

Het vervolg vertelt zij ons in de Oude Brouwerij.   
Wij zijn benieuwd naar het verhaal van Rosemie en haar werk.

Prijs deelname: 8 €

Inschrijven kan u hier.

Een vooruitblik
22 december 2018 - herdenking 100ste sterfdag Albijn Van den Abeele
Voorjaar 2019 -   Albijn Van den Abeele tentoonstelling
Najaar 2019  -  Latem: Verleden - Heden
Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

Albijn Van den Abeele, 'Afgesloten sparrenbos', 1894, Museum Dhondt-Dhaenens

De Latemse Kunstkring herdenkt in 2019 een aantal verjaardagen van personen en gebeurtenissen die Sint-Martens-Latem gemaakt hebben tot wat het nu is: een parel van een kunstenaarsdorp aan de Leie.
 
Dit doen we met een tentoonstelling rond de figuur van Albijn “Binus” Van den Abeele en met het project “Latem: Verleden – Heden”. Voor beide activiteiten heeft de gemeente steun toegezegd.

Eerst herdenken we nog op gepaste wijze op 22 december van dit jaar de 100ste sterfdag van Albijn Van den Abeele. 
 
Tentoonstelling Albijn Van den Abeele en naamgenoten.
Op zaterdag 6 april 2019 wordt de Albijn van den Abeele tentoonstelling officieel geopend in de Raadzaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni 2019 op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht, zijn invloed op het karakter van onze gemeente.
 
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem, stelde hierover een uitgebreide motivatienota op: “In 2018-2019 willen we graag de ‘dynastie van de Van den Abeeles’ en het 60 jarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken.”
 
Op 22 december 2018 is Albijn Van den Abeele 100 jaar overleden. Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en is dit jaar 10 jaar overleden (21 maart 2008). 
 
We besteden ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Hugo Van den Abeele, gemeentesecretaris krijgt eveneens onze aandacht en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde.

De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten, archiefdocumenten uit o.a. het familiearchief.
 
De Latemse Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019.  Raf Van den Abeele was er één van de stichters van.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter. Deze verjaardag krijgt eveneens de nodige aandacht.
 
Latem: Verleden - Heden
 Het project “Sint-Martens-Latem: Heden – Verleden” bestaat uit twee luiken.
 
Een eerste luik is een parcours door Latem en Deurle langs tijdelijke infoborden op zorgvuldig gekozen plaatsen waar een reproductie van een oude foto of schilderij dezelfde plek in het verleden weergeeft.
 
Dit project is ingegeven door onze wens tot samenwerking met andere verenigingen in de gemeente: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC. Er kunnen gegidste wandel-  en fietstochten aan gekoppeld worden.
Het parcours wordt officieel “ingewandeld” op 29 juni 2019 en eindigt op 29 september 2019 met de verwijdering van de borden.
 
Een tweede luik is de tentoonstelling “Kunst in Latem – het verleden schraagt de toekomst”. In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen van Latemse historische en hedendaagse schilders, foto’s van Latem, werken van kinderen (tussenkomst LukiArt, schoolgemeenschappen). De tentoonstelling sluit op 29/9/2019, samen met het eerste luik.

De betekenis van Sint-Martens-Latem en Deurle als kunstenaarsdorpen is onvoldoende gekend in het buitenland. De Latemse Kunstkring wil met deze manifestaties bijdragen tot de bekendheid van onze gemeente. Even belangrijk is dat we dit ook doen voor de vele nieuwe ingezetenen en voor de jeugd van onze gemeente.
 
Nu de wereld, in deze “digi-tijd”, ons dorp is geworden mogen wij zeker de schoonheid en de rijkdom van ons eigen dorp niet vergeten.
 
Wordt vervolgd …..

Freddy Bijn namens het hele LKK-team